شیر پروانه ای دور تفلون لاینر(fluid valve (PTFE

PTFE

دیسک استیل 316

بدنه چدن GGG40