شیر پروانه ای تمام تفلون لاینر (fluid valve (PTFE

PTFE

دیسک استیل 316

بدنه چدن GGG40